sfeerafbeelding

Gedichtenwedstrijd

Wil jij net als de internationaal bekende Henriette Roland Holst óók iets doen wat er toe doet? En kan je goed met taal omgaan? Dan ben je hier aan het goede adres! Wij dagen jóu uit om jouw observatie en analyse van, en betrokkenheid met onze maatschappij op een poëtische, dus dichterlijke manier vorm te geven: vertaal het gedachtegoed van Henriette in jouw eigen woorden naar de huidige tijd en laat zien dat sombere gedachten niet persé leiden tot sombere tijden. Sta op en laat je horen...

Wat moet je doen?
Vertaal het gedicht Sombre gedachten schiep een sombre tijd van Henriette Roland Holst in jouw eigen woorden op jouw eigen manier en maak kans op de eerste prijs van de gedichtenwedstrijd '(maatschappelijk) bevlogen poëzie'. Want het kan niet zo zijn dat die bevlogenheid er alleen maar tóen was. Nee, ook nu zijn (jonge) mensen nog altijd bereid om op te staan en hun stem te laten horen. 

Waar moet je aan voldoen?
Het belangrijkste is dat je niet alleen lol hebt in het herschrijven van het gedicht, maar dat je ook rekening houdt met een paar voorwaarden. Anders wordt het erg lastig om alle inzendingen te kunnen vergelijken. Daarom moet jouw gedicht aan de volgende eisen voldoen qua vorm en inhoud:

Vorm Inhoud
  • Zoals hierboven al aangegeven gebruiken we het gedicht Sombre gedachten schiep een sombre tijd als basis. Het gaat om het gevoel achter de inhoud van het gedicht
  • Maak geen letterlijke vertaling naar hedendaags Nederlands, maar vertaal haar gedachtegoed: hoe verwoord jij de bevlogenheid of engagement van Henriette Roland Holst naar de huidige tijd? Of te wel; met haar literaire werk in de hand de samenleving van 2012 observeren, analyseren en bezien wat wij daar nú mee kunnen.

Ben je amateur of professional?
Omdat we iedereen een kans willen geven de eerste prijs te winnen, hebben we twee categorieën. Professionals en (beginnende) amateurs. Je mag zelf bepalen tot welke categorie je behoort. Vermeld het wel bij je inzending. 

Tijdschema
Op haar sterfdag (21 november) in 2012 maken we op feestelijke wijze de winnaars bekend in De Oude Jeroenskerk in Noorwijk-Binnen. Vlak bij het huis waar Jet van der Schalk (later Roland Holst) opgroeide en waar ze gedoopt is. De winnaars worden geselecteerd uit de shortlist. Deze shortlist wordt eind oktober/begin november 2012 bekend gemaakt. Dat betekent dat we jouw inzending uiterlijk vrijdag 19 oktober 2012 in huis moeten hebben. Kijk op de pagina contact hoe je jouw inzending bij ons krijgt. 

De jury
We zijn er trots op dat we een deskundige jury hebben samengesteld: De leden zijn:
  • Erik Jurgens, tot voor kort voorzitter van de Vereniging Openbare Bibliotheken, maar bij veel mensen ook bekend als politicus in de Tweede en Eerste Kamer. Hij is niet allen een groot poëziekenner, maar weet ook veel over het werk van 'Rode Jet'.
  • Alma Mathijsen, schrijfster en bekend van o.a. de jongerenwebsite spunk.nl. Ze was de helft van het duo Fanny & Alma in dagblad Het Parool en is soms tafeldame bij DWDD (De Wereld Draait Door).
  • Joanne Hoekstra, sinds 2 juni 2012 de eerste Jonge Dichter des Vaderlands.
  • Martijn Vroom, wethouder Cultuur in Noordwijk en initiator van het Henriette Roland Holst-jaar. Bovendien liefhebber van literatuur en poëzie.

Kortom, deskundige mensen die niet alleen veel weten over poëzie en literatuur, maar zeker ook gevoel hebben bij de bevlogenheid van Henriette Roland Holst en de vertaalslag naar de huidige tijd graag maken!

Sombre gedachten schiep een sombre tijd
(gemaakt door Henriette in 1902 en verschenen in november 1902 in de bundel 'De Nieuwe Geboort)


Sombre gedachten schiep een sombre tijd,
het leven lag, gelijk eenschip in trage
wateren, en een stem sprak dat de lage
luchten alles omsloten voor altijd.

Er was geen licht, er was geen lucht: de handen
verslapten, omdat zij van hoop leeg waren;
denkers doken naar wrede trotse maren
dat ze hun ziel behoedde voor verzanden.

Dichters wendden zich van de levens-sferen
wederbegerend wat in d'eeuwen sliep,
of loken d'ogen en verbleekten diep
beproevende op hun eigen hart te teren.

In de zware tijd die zo langzaam streek
was 't dat een moedeloze berusting groeide
en opkwam mat geloof van de vermoeide
wereld wier oude gang een eeuwige leek.

Maar onderwijl werd in beneden-lagen
ver van 't mistroostig ras dat heerste op aard
met smart ontvangen, en in pijn gebaard
de nieuwe kracht, die ons omhoog zal dragen.